KONTAKT

Stowarzyszenie Wolna Edukacja
kontakt@wolnaedukacja.org
505 796 709
ul. Barona 30/209, 43-100 Tychy

Dane rejestrowe:
 KRS:  503584
 NIP:  6462933746
 REGON:  243528885

Konto bankowe:
 BGŻ: 13 2030 0045 1110 0000 0361 8650

Szkoła Demokratyczna
szkoladzika.sekretariat@gmail.com
531 606 777
ul. Jaroszowicka 100, 43-100 Tychy